Archiwalia par. Gosławice

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Kronika 1769-1856 1 cm polski,  łaciński 1 51068/1