Archiwalia par. Gorzkowice

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Szkic monograficzny parafii 1950 9 kart polski,  51067/1