Archiwalia par. Góra

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Opis kościoła i parafii wraz z dochodami. Korespondencja z władzami kościelnymi. Inwentarz. 1792-1895 4 cm polski, rosyjski, łaciński 1 51070/1
2. Opracowanie dot. historia kościoła i parafii od 1604 roku. Inwentarz. Cz. 1 i II. maszynopis 190 kart w 2 teczkach polski, 51070/2
3. Zdjęcia aktów i negatywy Dot. 1706 4 zdjęcia, 2 negatywy 51070/3