Archiwalia par. Godziesze Wielkie

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Księga Bractwa św. Anny 1689-1821 1 cm polski, łaciński 1 51064/1
2. Księga Bractwa św. Anny 1808-1850 1 cm polski, 2 51064/2
3. Księga Bractwa św. Anny 1884-1900 1 cm polski,  3 51064/3
4. Księga Bractwa Najśw. M. Panny. 1787-1887 2 cm polski, łaciński 4 51064/4
5. Księga Bractwa Najśw. M. Panny. 1825-1851 1 cm polski,  5 51064/5
6. Księga Bractwa Matki Bożej 1907-1945 1,5 cm polski 6 51064/6
7. Akta Konsystorza Generalnego Kaliskie w przedmiocie kościoła i probostwa Godziesze. Spis inwentarza 1811-1891 484 kart polski, rosyjski, łaciński 7 51064/7
8. Akta kompetencji proboszcza. Korespondencja z władzami świeckimi. Spis funduszy 1810-1861 365 kart polski, łaciński 2b 51064/8
9. Księga dozoru kościelnego 1904-1925 1 cm polski, rosyjski, 8 51064/9
10. Rachunki Szkoły Elementarnej 1829-1834 1 cm polski 9 51064/10
11. Katalog biblioteki 1900 1 cm polski 10 51064/11
12. Księga czytelników biblioteki 1917-1930 1 cm polski 11 51064/12
13. Księga korespondencji 1912-1947 70 kart polski 12 51064/13
14. Korespondencja z władzami kościelnymi. Inwentarz kościoła,  1742-1925 1,5 cm polski, niemiecki, łaciński 13 51964/14
15. Księga rachunkowa 1903-1924 286 str. polski 14 51064/15