Archiwalia par. Godynice

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Korespondencja z władzami świeckimi. Przychody i rozchody. 1815-1847 4  cm polski, 1 51063/1
2. Korespondencja z władzami świeckimi. Opis kościoła. 1820-1854 3  cm polski, łaciński 2 51063/2
3. Księga bractwa Miłosierdzia Bożego 1835-1867 2 cm polski 3 51063/3
4. Opłaty pokładnego 1834-1875 2 cm polski, rosyjski  

4

 

51063/4