Archiwalia par. Głuchów

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Księgi Bractwa Op. Bożej 1888-1939 1 cm polski 1 51062/1
2. Opis kościoła, inwentarz, korespondencja, wykonanie obowiązków religijnych, okólniki, obwieszczenia 1837-1861 1 cm polski 2 51062/2
3. Spis przychodów rocznych, opis stanu kościoła, inwentarz, korespondencja, wizytacje 1729-1897 7 cm polski, rosyjski, łaciński 3 51062/3