Archiwalia par. Giżyce

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Rozliczenia kosztów przy budowie kościoła.  1877-1898 1 cm polski, rosyjski, 1 51061/1
2. Akta dozoru kościelnego 1832-1907 367 kart polski, rosyjski, 2 51061/2
3. Rozliczenia finansowe i sprawy majątkowe, akty notarialne 1813-1818 1 cm polski 3 51061/3
4. Opis. Inwentarz kościoła, ubezpieczenia i grunty, wizyty 1782-1934 3 cm polski,  łaciński 4 51061/4
5. Rozliczenia pokładnego 1845-1921 921 str. polski, rosyjski 5 51061/5
6. Oryginały i kopie pozwów i wyroku 1817-1818 28 str. polski 6 51061/6
7. Dyspensy 1890-1901 0,5 cm łaciński 7 51061/7
8. Księga Bractwa Przemienienia Pana Jezusa 1811-1872 101str. polski 8 51061/8
9. Księga Bractwa św. Józefa 1855-1872 45 str. polski,  łaciński 9 51061/9
10. Spis inwentarza. Korespondencja. Opłaty pokładnego,  1825-1902 273 karty polski,  rosyjski, łaciński 10 51061/10