Archiwalia par. Giewartów

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Książka dochodów Bractwa Rocha 1803-1902 0,5 cm polski, łaciński, 1 51060/1
2. Korespondencja parafialna, akty notarialne, wykaz parafii, przychody i koszty, rysunek organów, projekt budowy kościoła 1863-1932 polski, rosyjski łaciński,  

2

 

51060/2