Archiwalia par. Gdańsk

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Sprawy z Gdańskiem w XVIII w. 1716-1732 1,5 łaciński 51059/1