Archiwalia par. Dzierzbin

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Opis kościoła. Spis inwentarza. Przychody i rozchody. Korespondencja 1620-1914 991 kart. polski, rosyjski, łaciński 1 51057/1
2. Spis parafian 1939 49 kart polski 2 51057/2
3. Inwentarz 1913 7 kart rosyjski, łaciński 3 51057/3
4. Bractwo św. Anny 1793-1900 243 karty polski, łaciński 4 51057/4
5. Bractwo św. Anny 1908-1932 114 kart polski, 5 51057/5
6. Bractwo św. Anny 1925-1939 132 kart polski, 6 51057/6