Archiwalia par. Drużbice

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Opis kościoła. Spis inwentarza. Fundusze. Korespondencja 1821-1847 7 cm polski 1 51056/1