Archiwalia par. Dobrzec

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Spis inwentarza. Przychody i rozchody. Korespondencja 1821-1908 4 cm polski, rosyjski, łaciński 1 51055/1