Archiwalia par. Dobrosołowo

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Rejestr zaślubionych.
Inwentarz kościoła
1810-1811
1825
0,5 cm polski 1 51053/1
2. Inwentarz kościoła, przychody i rozchody, korespondencja dozoru.
Rozliczenia budowy zabudowań gospodarczych
1749-1913 8 cm polski, rosyjski, łaciński 2 51053/2