Archiwalia par. Dobroń

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Korespondencja z władzami świeckimi i kościelnymi oraz sądami. 1807-1822 8 cm polski,  1 51052/1