Archiwalia par. Dobra

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Spis inwentarza. Korespondencja z władzami świeckimi i kościelnymi. Wizytacje. 1816-1902 3 cm polski, rosyjski, łaciński  1 51051/1
2. Księga składek na rozbudowę kościoła 1908-1916 2 cm polski 2 51051/2
3. Spis Braci i Sióstr III Zakonu 1866-1939 1 cm polski 3 51051/3
4. Książka dochodów  1938-1949 1,5 cm polski 4 51051/4
5. Dziennik podawczy 1904 240 kart rosyjski 5 51051/5
6. Dziennik podawczy 1935-1962 2 cm polski 6 51051/6
7. Korespondencja. Wykaz mieszkańców parafii. 1887-1931 1,5 polski, rosyjski, łaciński 7 51051/7
8. Korespondencja. Księga Bractwa Różańca Świętego. 1865-1936 1,5 polski, 8 51051/8