Archiwalia par. Dłutów

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Korespondencja z władzami świeckimi i kościelnymi, koszty remontowe. Inwentarz kościelny 1836-1865 6 cm polski, 1 51050/1