Archiwalia par. Dęby Szlacheckie

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Korespondencja z władzami świeckimi i kościelnymi, fundusz pokładny z wykazem nazwisk zmarłych, składki ogniowe 1820-1870 528 kart polski, rosyjski 1 51049/1
2. Korespondencja z władzami świeckimi i kościelnymi, korespondencja dozoru kościelnego, składki ogniowe, dokumenty dot. remontu kościoła i cmentarza,  kopie dokumentów metrykalnych w językach obcych 1836-1928 630 kart polski, rosyjski, niemiecki, łaciński 2 51049/2