Archiwalia par. Dębno Królewskie

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Spis majątku. Opis kościoła. Przychody i rozchody. Fundusz pokładny. Korespondencja 1858-1868 0,5 cm polski,  1 51048/1