Archiwalia par. Dębe

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Akty własności. Historia kościoła. Spis inwentarza. Korespondencja 1600-1873 790 kart polski, łaciński, rosyjski 1 51047/1
2. Akta Konsystorza Generalnego w przedmiocie kościoła i probostwa w Kamieniu. Korespondencja 1778-1893 305 kart polski 2 51047/2
3. Księga rozporządzeń władz kościelnych i świeckich. Księga zasiewów i plonów. Ofiary. Opis kościoła w Dębem 1883-1922 394 karty polski, rosyjski 3 51047/3
4. Rozporządzenia ogólne władz świeckich i kościelnych. Korespondencja 1811- 1867 494 karty polski, łaciński 4 51047/4
5. Rachunki. Opłaty pokładne. Korespondencja 1845-1907 394 karty polski, rosyjski, 5 51047/5
6. Inwentarz kościelny 1896-1910 0,5 cm polski, łaciński, rosyjski 6 51047/6
7. Kronika kościoła 1911-1939 78 str. polski 7 51047/7