Archiwalia par. Dąbrowa Wielka

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Opis kościoła. Inwentarz. Wizyty dziekańska. Korespondencja 1868-1922 1,5 cm polski, łaciński 1 51046/1