Archiwalia par. Dąbie nad Nerem

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Korespondencja, Zarządzenia 1817-1839 383 karty polski 1 51045/1