Archiwalia par. Dąbie Kujawskie

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Zarządzenia władz świeckich i kościelnych, opłaty 1823-1859 826 kart polski 2 51044/1
2. Opis kościoła. Korespondencja 1819-1859 1 cm polski 3 51044/2
3. Księga wizytacji kanonicznych. Wykaz bierzmowanych 1887-1988 1,5 cm polski  4 51044/3
4. Kronika parafii (częściowa) 1931-1977 1 cm polski 5 51044/4
5. Zbiórka na dzwon 1946-1957 2 cm polski 6 51044/5