Archiwalia par. Ciążeń

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Księga rachunkowa 1831-1877 2,0 cm polski 1 51039/1
2. Księga ogłoszeń różnych 1880-1882 1,5 cm polski,  2 51039/2
3. Ogłoszenia 1890-1928 3,5 cm polski, łaciński 3 51039/3
4. Księga rachunkowa 1920-1945 0,5 cm polski,  4 51039/4
5. Księga rachunkowa Bractwa 1707-1879 1,0 cm polski, łaciński 5 51039/5
6. Księga Bractwa 1877-1945 1,0 cm polski 6 51039/6
7. Księga wpisów do Szkaplerza 1927-1948 1,5 cm polski 7 51039/7
8. Księga uchwał parafialnych 1912-1926 1 cm polski, rosyjski 8 51039/8
9. Księga Bractwa 1930-1959 1,0 cm polski 9 51039/9