Archiwalia par. Chwalborzyce

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Wizyta dziekańska 1825 0,5 cm polski 1 51038/1
2. Inwentarz, wizyty dziekańskie, korespondencja  1791-1902 1,5 cm polski, rosyjski, łaciński 1a 51038/2
3. Rachunki, pokładne, korespondencja 1832-1917 2,5 cm polski, rosyjski 2 51038/3
4. Spis inwentarza kościoła 1925 6 kart polski,  3 51038/4