Archiwalia par. Chodecz

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Akta wizytacyjne

Akta procesowe

1598-1835

1610-1784

2,5 cm łaciński 1 51036/1
2. Rachunki pokładnego, rozliczenia finansowe, uposażenie parafii 1818-1882 3,0 cm polski,

rosyjski

2 51036/2
3. Rachunki pokładnego 1890-1829 2,0 polski, rosyjski 3 51036/3
4. Księga dochodów Bractwa 1820-1827 2,0 polski 4 51036/4
5. Dziennik korespondencji 1846-1891 1,5 polski 5 51036/5
6. Dziennik korespondencji 1926-1931 1,5 polski 6 51036/6
7. Dziennik korespondencji 1936-1938 1,5 polski 7 51036/7
8. Kopia erekcji Mansjonarzy 1757 0,5 cm łaciński 8 51036/8
9. Protokół inwentarza kościoła, opis parafii 1865-1898 0,5 cm polski 9 51036/9
10. Ustawa Bractwa św. Trójcy. Rozliczenia 1840-1909 1,0 cm polski 10 51036/10
11. Bractwo św. Józefa 1856-1910 1,0 cm polski 11 51036/11
12. Towarzystwo Misyjne 1923-1925 1,0 cm polski 12 51036/12
13. Koło Związków Katolickich 1908-1909 1,5 cm polski 13 51036/13
14. Hipoteka okolicznych nieruchomości ? 1788-1797 4 karty niemiecki 14 51036/14