Archiwalia par. Chocz

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Szkaplerz Św. – wykaz osób 1841-1939 3 cm polski 1 51035/1
2. Księga przychodów i rozchodów Bractwa św. Wawrzyńca 1881-1934 3 cm polski 2 51035/2
3. Księga Bractwa 1892-1938 2 cm polski 3 51035/3
4. Lista Braci i Sióstr 3 Reguły św. Franciszka 1871 2 karty polski, łacina 4 51035/4
5. Księga kasowa Bractwa 1914-1917 1 cm polski 5 51035/5
6. Spis spowiadających się i dobrowolne składki  1872-1880 1,5 polski 6 51035/6
7. Księga kasowa szkoły elementarnej 1834-1871 1 cm polski, rosyjski 7 51035/7
8. Ofiary i składki na remont, inwentarz kościelny, korespondencja różna 1884-1913 0,5 cm polski,

rosyjski

łaciński

8 51035/8
9. Księga przychodów i rozchodów 1903-1922 288 str. polski 9 51035/9
10. Homilie rymowane 1822 0,5 cm polski 10 51035/10
11. Korespondencja z władzami świeckimi 1810-1921 14 cm polski, rosyjski, łaciński 11 51035/11