Archiwalia par. Chlewo

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Spisy inwentarza i korespondencja 1716-1906 261 kart polski,

łaciński 

1 51033/1
2. Księga przychodów i rozchodów 1906-1936 130 kart polski 3 51033/2
3. Dziennik korespondencyjny 1866-1868 10 kart polski 4 51033/3
4. Rejestr opłat pokładnego 1859-1905 5,5 cm polski, rosyjski, łaciński 5 51033/4
5. Korespondencja z władzami kościelnymi i świeckimi 1934-1940 1 cm polski, niemiecki, 6 51033/5
6. Akta Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 1928-1930 2,5 cm polski,

niemiecki

8 51033/6
7. Akta Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 1930-1934 3,0 cm polski 9 51033/7
8. Kontrola najmu ludności w folwarku Sulmów 1932-1934 0,5 cm polski 10 51033/8
9. Księga członków Żywego Różańca 1922-1936 0,5 cm polski 11 51033/9
10. Bractwo Różańca Św. 1888-1895 1 cm polski 12 51033/10
11. Bractwo Różańca Św. 1896-1906 1 cm polski 13 51033/11
12. Spis członków Bractwa, przychody i rozchody 1917-1926 1 cm polski 14 51033/12
13. Spis ludności 1907 1 cm polski 15 51033/13