Archiwalia par. Chełmica Duża

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Akta dot. kościoła parafialnego,  1891-1904 0,5 cm polski, rosyjski  51031/1
2. Protokół zdawczo-odbiorczy. Spis własności kościelnej 1990 5 str. polski 51031/2