Archiwalia par. Chełmce

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Akta parafialne,  1520-1840 2 cm łaciński, polski,  1 51030/1
2. Akta dekanatu kaliskiego – kościół w Chełmcach. 1827-1849 301 str. polski, rosyjski 2 51030/2
3. Akta dekanatu kaliskiego – kościół w Chełmcach. 1853-1878 1,5 cm polski 3 51030/3
4. Kwestionariusz dot. Sanktuarium w Chełmcach i zdjęcia 1983 2 karty 

i 9 zdjęć

polski 51030/4