Archiwalia par. Bytoń

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Protokół okolicznościowy przychodów i rozchodów  1820-1821 0,5 cm polski 1 51027/1
2. Mszał Rzymski  Wyd.1968 7 cm łaciński polski 51027/2
3. Modlitwa Wiernych, t. I Wyd. 1987 323 str. polski 51027/3
4. Modlitwa Wiernych, t. II Wyd. 1987 336 str. polski 51027/4