Archiwalia par. Byczyna

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Kosztorys budowy kościoła, korespondencja, rachunki funduszu pokładanego, opis inwentarza 1824 – 1903

 

1,5 cm polski, rosyjski, łaciński 1 51026/1