Archiwalia par. Burzenin

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Księga Bractwa Różańca Świętego 1705 – 1859 84 k polski 1 51025/1
2. Księga Bractwa Różańca Świętego 1860 – 1879 150 str. polski 2 51025/2
3. Księga rachunkowa Bractwa Różańca Świętego 1840-1857 1,5 cm polski 3 51025/3
4. Korespondencja z władzami Sieradza. Wizytacje kościoła, inwentarz, 1648 – 1790 

1683 – 1839

2 cm polski, łaciński, 4 51025/4
5. Akta dot. uposażenia parafii 1521 – 1815  54 k polski, łaciński, 5 51025/5
6. Korespondencja parafii 1824 – 1891 1,5 cm polski, rosyjski 6 51025/6
7. Korespondencja 1881 – 1885 1 cm polski, łaciński, rosyjski 7 51025/7
8. Korespondencja, inwentarzowe i inne ważne informacje historyczne 1810 – 1854 3 cm polski, łaciński  8 51025/8
9. Korespondencja Proboszcza 1882 – 1891 2 cm polski, rosyjski, łaciński 9 51025/9
10. Księga dozoru 1880 – 1887 40 str. polski, rosyjski 10 51025/10
11. Korespondencja z władzami świeckimi 1840 – 1867 2 cm polski, rosyjski, łaciński 11 51025/11
12. Korespondencja z władzami świeckimi 1830 – 1858 1,5 cm polski 12 51025/12
13. Korespondencja z władzami duchownymi 1918 – 1930 2 cm polski, rosyjski, łaciński 13 51025/13
14. Opłaty cmentarne 1854 – 1880  4 cm polski, rosyjski,  15 51025/14
15. Opłaty cmentarne i korespondencja z władzami kościelnymi 1879 – 1893  3 cm polski, rosyjski, łaciński 16 51025/15
16. Protokół Posiedzenia Narodowej Rady Gminnej 1945 1 str. polski 51025/16