Archiwalia par. Brzeżnio

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Opis kościoła i inwentarz, korespondencja 1764-1902 3 cm polski, łaciński, rosyjski  1 51024/1