Archiwalia par. Brześć Kujawski

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Wizytacja parafii z 1779 r. o akta funduszu szpitala brzeskiego  1502-1837 219 k polski, łaciński  1 51023/1
2. Korespondencja z władzami świeckimi w sprawie kościoła i należności od synagogi 1741 – 1861 28 k polski, łaciński 2 51023/2
3. Korespondencja parafialna, inwentarz 1598-1862 5 k polski, łaciński 51023/3
4. Księga Bractwa św. Anny 1600-1865 37 k polski, łaciński 3 51023/4
5. Rozporządzenia i korespondencja 1884-1902 117 polski, łaciński, rosyjski 51023/5