Archiwalia par. Brudzew Kaliski i Lipe

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Opis kościoła,  inwentarz,  przychody i rozchody, korespondencja, 1755-1892 383 k. polski, łaciński  1 51021/1
2. Opis kościoła,  inwentarz,  przychody i rozchody, korespondencja, 1652-1950 8 cm polski, łaciński, rosyjski  1a 51021/2
3. Dziennik czynności kancelaryjnych 1912-1920 77 k polski, łaciński, rosyjski  2 51021/3
4. Katalog biblioteki 1912-1920 70 k polski, łaciński, rosyjski  3 51021/4
5. Spis dzieci do I Komunii 903-1924 31 k polski 4 51021/5
6. Księga przychodów i rozchodów 1936-1958 99 k polski 5 51021/6
7. Kronika parafialna, historia kościoła we wsi Lipe, 1886-1967 1 cm polski 6 51021/7
8. Księga Bractwa św. Barbary 1859-1897 1,5 cm polski 7 51021/8
9. Księga rachunkowa Bractwa 1905-1924 0,5 cm polski 8 51021/9
10. Księga Bractwa św. Barbary 1905-1923 1 cm polski 9 51021/10
11. Księga rachunkowa Kółek Żywego Różańca 1925-1939 1 cm polski 10 51021/11
12. Kwestionariusz i zdjęcia  1957 10 k polski 51021/12
13. Protokoły zdawczo -odbiorcze 1959-1968 4 k polski 6 51021/13