Archiwalia par. Bronisław

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Spis funduszy parafii 1819 7 k. polski  1 510201
2. Zgoda na poświęcenie figury Pana Jezusa i zgoda na małżeństwo 1841-1842 2k. polski, łaciński 1 510202