Archiwalia par. Brodnia

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Spis „Fundi instructi” kościoła parafialnego Brodnia i filialnego Glinno sporządzony na gruncie dn. 12.05.1880 r. 1880 7 k. polski 1 510181
2. Spisy inwentarza parafialnego i korespondencja 1800-1905 3,5cm polski, rosyjski, łaciński 2 510182
3. Księga przychodów i rozchodów Bractwa [Matki Boskiej Różańcowej ?] 1884-1935 49k polski 3 510183