Archiwalia par. Brdów

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Księga Bractwa Aniołów Stróżów 1874-1911 162 polski 1 510171
2. Księga Bractw NMP Różańcowej i Aniołów Stróżów – dochody i wydatki 1911-1933 88 polski 2 510172
3. Akta różne 1661-1841 2,5 cm polski, łaciński 3 510173
4. Dekret koronacyjny cudownego obrazu NMP koronami papieskimi Jana Pawła II 25.03.1982 3 k.

[rulon]

łaciński 510174