Archiwalia par. Borysławice

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Ilość kart  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Spis „fundi instructi” 1713-1763 7 polski, łaciński 1 510161
2. Korespondencje 1854-1856 4 polski 2 510162
3. Akta Bractwa, Dekret reformacyjny 1721-1734 0,5 cm polski, łaciński 511180/2 510163