Archiwalia par. Borków

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Ilość kart  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. 1612-1912 694 polski, rosyjski, łaciński 1 510151
2. Księga uchwał oraz wzory pism 1912-1932 49 polski, rosyjski, łaciński 2 510152