Archiwalia par. Boniewo

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Ilość kart  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Kronika parafii Boniewo z lat 1921-1937 1921-1937 17 polski 1 510141