Archiwalia par. Boleszczyn

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Ilość kart  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Akta dekanatu turkowskiego dotyczące parafii Boleszczyn 1805-1913 4,5cm polski, łaciński, rosyjski 1 510131
2. List proboszcza ks. Józefa Aleksandrowicza do dziekana ks. Bartłomieja Saganowskiego z 1834r. 1834 1 polski 510132