Archiwalia par. Blizanów

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Ilość kart  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Akta funduszy kościoła parafialnego w Blizanowie 1807-1866 9 cm polski, 

łaciński, niemiecki

1 51091
2. Spis Mszy świętych 1716-1874 174 łaciński, polski 2; 211 51092
3. Dokumenty czyli opisy kościoła blizanowskiego 1800-1912 460 polski, łaciński, rosyjski 3 51093
4. Documenta ruralia judicialia parachiae Blizanów 1603-1761;

1868

1 cm łaciński, polski 4 51094/1
5. Korespondencje proboszcza 1889-1893 1,5cm polski, rosyjski 4 51094/2
6. Korespondencje parafii Blizanów 1893-1897 1 cm polski, rosyjski, niemiecki 4 51094/3
7. B. Choroszyński „Nauka o sakramentach św. w ogólności i o bojaźni Bożej” rękopis 1910 7 polski 4 51094/4
8. Kazanie na święto św. Szczepana rękopis 1897 3 polski 4 51094/5
9. Rachunki z budowy stajni, obory, chlewa  1906-1907 21 polski, rosyjski 4 51094/6
10. Kwity od budowy plebanii w Blizanowie 1907-1911 1,5cm polski, niemiecki 4 51094/7
11. Korespondencje proboszcza 1846-1908 15 polski, łaciński, rosyjski 4 51094/8
12. Korespondencje proboszcza i ostatnia wola ks. Kosteckego 1906-1933 16 polski, łaciński 4 51094/9
13. Korespondencja, rachunki, dowód ubezpieczeniowy, dekret odłączenia wsi Żerwiki 1934-1938 0,5cm polski 4 51094/10
14. Sprawozdania roczne za lata 1934-1938, plany, inne akta 1934- 1961 14 polski 4 51094/11
15. Akta Dozoru Kościelnego 1821-1898 2 cm polski, rosyjski 5 51095
16. Spis „Fundi Instructi”  1874-1879 22 polski 6 51096
17. Spis parafian 1887 37 polski 7 51097
18. Status animarum parafii Blizanów 1890 1 polski 51098
19. Kwestionariusz i 9 zdjęć 1983 4 polski 51099