Archiwalia par. Błenna

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Ilość kart  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Akta Dozoru Kościelnego parafii Błenna 1806-1862 138 polski 1 510111
2. Sprawy kółek Żywego Różańca św. w parafii Błenna 1926-1930 143 polski 3 510113
3. Opis kościoła parafialnego 1852 2 polski 7 510117
4. Akta gospodarcze 1807-1900 1 cm polski 9 510119
5. Książka wpływu funduszu pokładnego parafii Błenna 1851-1902 1 cm polski 10 5101110
6. Rachunki z funduszu pokładnego parafii Błenna  1829-1900 2 cm polski, rosyjski 11 5101111
7. Akta dotyczące budowy nowego kościoła w Błennej  1859-1868 45 polski 12 5101112
8. Korespondencje 1765-1938 8 cm polski, rosyjski, łaciński 13 5101113
9. Korespondencje 1862-1889 3 cm polski, rosyjski, łaciński 14 5101114
10. Księga Bractwa Trzeźwości 1865-1873 0,5 cm polski 15 5101115
11. Księga Bractwa Różańcowego 1865-1889 13 polski 16 5101116
12. Księga Bractwa Trzeźwości 1873-1893 2 cm polski 17 5101117
13. Księga Bractwa Szkaplerza świętego  Matki Boskiej 1874-1884 1,5 cm polski 18 5101118
14. Akta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej oddział w Błennie 1931-1936 2,5 cm polski 5101119
15. Księga ogłoszeń kościelnych, zapowiedzi 

i wypominków parafii Błenna 

1926-1933 2,5 cm polski V/I 5101120
16. Księga ogłoszeń parafii Błenna 1954-1958 1 cm polski V/II 5101121
17. Księga ogłoszeń parafii Błenna 1958-1959 1 cm polski V/III 5101122
18. Księga ogłoszeń parafii Błenna 1959-1961 1 cm polski V/IV 5101123
19. Księga ogłoszeń parafii Błenna 1961-1962 1 cm polski V/V 5101124
20. Księga ogłoszeń parafii Błenna 1962-1964 1 cm polski V/VI 5101125
21. Księga ogłoszeń parafii Błenna 1964-1965 1 cm polski V/VII 5101126
22. Księga ogłoszeń parafii Błenna 1965-1968 1 cm polski V/VIII 5101127
23. Księga ogłoszeń parafii Błenna 1970-1972 1 cm polski V/IX 5101128
24. Księga ogłoszeń parafii Błenna 1972-1975 1 cm polski V/X 5101129
25. Księga ogłoszeń parafii Błenna 1975-1980 1 cm polski V/XI 5101130
26. Wypominkowa księga zmarłych z lat 1930-1958.Wypominki z lat 1958-1968 1930-1968 1,5cm polski 5101131
27. Zeszyt składek [ubezpieczeniowych?] 1965 1 cm polski 5101132
28. Księga dochodów i rozchodów parafii Błenna 1945-1958 199 polski 5101133
29. Księga inwentarza parafii Błenna 1946-1995 1 cm polski 5101134
30. Kwity za dokonane wydatki ze składek kościelnych w parafii Błenna w roku 1926 1926-1938 32 polski 5101135
31. Wykazy gospodarzy i składek w parafii Błenna 1926-1928 18 polski 5101136
32. Księga protokołów Rady Parafialnej w Błennej 1949-1993 1,5cm polski 5101137
33. Księga świętego niewolnictwa NMP 1965 1 cm polski 5101138
34. Księga różańca rodzinnego 1959-1967 1 cm polski 5101139
35. Księga trzeźwości 1960-1995 1 cm polski 5101140
36. Księga rodzin poświęconych Boskiemu Sercu Jezusa w Błennej 1947-1950 1 cm polski 5101141
37. Liber Conversorum 1946 4 polski 5101142