Archiwalia par. Błaszki

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Ilość kart  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Akta dekanatu stawskiego dotyczące kościoła i probostwa w Błaszkach 1794-1909 625 polski, rosyjski, łaciński 1 510101
2. Akta Bractwa św. Anny 1814-1902 189 polski 2 510102
3. Akta gospodarcze dotyczące przebudowy kościoła 1847-1896 1,5 cm polski, rosyjski 3 510103
4. Akta Dozoru Kościelnego 1875-1903 1 cm polski, rosyjski  4 510104
5. Pismo bp. S. Zdzitowieckiego do T. Stawowskiej 02.03.1910 1 polski 510105
6. Brączyn, Kopia aktu notarialnego 09.05.1805 10 łaciński 510106