Księgi metrykalne parafii Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Charakter metryk Daty graniczne Ilość jednostek Obecna sygnatura
Ochrzczonych 1918-1940; 1947-1950 11 51111…
Zaślubionych 1918-1940; 1947-1951 11 51112…
Zmarłych 1918-1940; 1947-1951 10 51113…
Nawróconych 1921-1935 1 51114

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1918 – 1921 polski tak 51111/1 81234; 81235
2. 1921 – 1925 polski tak 51111/2 81234; 81235
3. 1925 – 1929 polski tak 51111/3 81234; 81235
4. 1930 – 1932 polski tak 51111/4 81234; 81235
5. 1932 – 1938 polski tak 51111/5 81234; 81235
6. 1938 – 1940 polski tak 51111/6 81234; 81235
7. 1939 – 1940 łaciński tak 51111/7 81234; 81235
8. 1940 łaciński, niemiecki tak 51111/8 81234; 81235
9. 1947 polski tak 51111/9 81234; 81235
10. 1948 polski tak 51111/10 81234; 81235
11. 1949 – 1950 polski tak 51111/11 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1918 – 1920 polski tak 51112/1 81234; 81235
2. 1920 – 1923 polski tak 51112/2 81234; 81235
3. 1923 – 1926 polski tak 51112/3 81234; 81235
4. 1926 – 1929 polski tak 51112/4 81234; 81235
5. 1930 – 1931 polski tak 51112/5 81234; 81235
6. 1931 – 1933 polski tak 51112/6 81234; 81235
7. 1934 – 1936 polski tak 51112/7 81234; 81235
8. 1936 – 1938 polski tak 51112/8 81234; 81235
9. 1938 – 1939 polski tak 51112/9 81234; 81235
10. 1939 – 1940 polski tak 51112/10 81234; 81235
11. 1947 – 1951 polski tak 51112/11 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1918 – 1920 polski tak 51113/1 81234; 81235
2. 1920 – 1924 polski tak 51113/2 81234; 81235
3. 1924 – 1928 polski tak 51113/3 81234; 81235
4. 1929 – 1934 polski tak 51113/4 81234; 81235
5. 1934 – 1940 polski tak 51113/5 81234; 81235
6. 1940 polski tak 51113/6 81234; 81235
7. 1939 – 1940 niemiecki nie 51113/7 81234, 81235
8. 1939 – 1940 łaciński tak 51113/8 81234, 81235
9. 1947 – 1948 polski tak 51113/9 81234, 81235
10. 1949 – 1951 polski tak 51113/10 81234, 81235

Księgi nawróconych

Lp. Daty

 graniczne

Język Czy zawiera skorowidze? Obecna

 sygnatura

Kopie

użytkowe

1. 1921 – 1935 polski tak 51114 81234; 81235