Księgi metrykalne parafii św. Anny w Błaszkach

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (* i nawróconych) 1846-1859; 1863-1894 1 511100…
Ochrzczonych 1727-1755, 1783-1868

1947-1967

20 511101…
Zaślubionych 1619 – 1875 10 511102…
Zmarłych 1752 – 1868 12 511103…

Miksty

L

p.

Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i nawróconych, korespondencja w/s ekshumacji zwłok * 1846 – 1859; 

1863 – 1894 (nawr.); 

1865 (koresp.)

łaciński nie 11 511100 8018

81167

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty

graniczne

Język Czy zawiera

skorowidze ?

Dawne sygnatury Obecna 

sygnatura

Kopie

użytkowe

1. 1727 – 1755 łaciński nie 1 511101/1 8014; 81162
2. 1783 – 1806 łaciński nie 2 511101/2 8014; 81162
3. 1807 – 1819 łaciński nie 3 511101/3 8014; 81162
4. 1820 – 1845 łaciński nie 4 511101/4 8014; 81163
5. 1823 polski tak 5 511101/5 8015; 81164
6. 1825 polski tak 6 511101/6 8015; 81164
7. 1826 – 1830 polski częściowo 7 511101/7 8015; 81164
8. 1830 – 1836 polski częściowo 8 511101/8 8016; 81165
9. 1836 – 1842 polski częściowo 9 511101/9 8016; 81166
10. 1842 – 1852 polski częściowo 10 511101/10 8017; 81167
11. 1853 – 1859 polski częściowo 12 511101/11 8018; 81187
12. 1859 – 1869 polski, rosyjski częściowo 13 511101/12 8018; 81168
13. 1947 – 1948 polski nie 14 511101/13 81168
14. 1948 – 1951 polski nie 15 511101/14 81168
15. 1951 – 1954 polski nie 16 511101/15 81168
16. 1954 – 1957 polski nie 17 511101/16 81234; 81235
17. 1957 – 1959 polski nie 18 511101/17 81234; 81235
18. 1959 – 1962 polski tak 19 511101/18 81234; 81235
19. 1962 – 1964 polski częściowo 20 511101/19 81234; 81235
20. 1964 – 1967 polski nie 21 511101/20 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty

graniczne

Język Czy zawiera

skorowidze ?

Dawne sygnatury Obecna 

sygnatura

Kopie

użytkowe

1. 1619 – 1729 łaciński nie 22 511102/1 8019; 81169
2. 1730 – 1773 łaciński nie 23 511102/2 8019; 81169
3. 1773 – 1796 łaciński nie 24 511102/3 8019; 81169
4. 1796 – 1817 łaciński nie 25 511102/4 8019; 81169
5. 1818 – 1834 łaciński nie 26 511102/5 8019; 81169
6. 1835 – 1855 łaciński nie 29 511102/6 8020; 81169
7. 1826 – 1832 polski nie 27 511102/7 8019; 81169
8. 1832 – 1842 polski nie 28 511102/8 8020; 81169
9. 1842 – 1859 polski częściowo 30 511102/9 8020; 81169
10. 1859 – 1875 polski, rosyjski częściowo 31 511102/10 8021, 81170

Księgi zmarłych

Lp. Daty

graniczne

Język Czy zawiera

skorowidze ?

Dawne sygnatury Obecna 

sygnatura

Kopie

użytkowe

1. 1752 – 1786 łaciński nie 32 511103/1 8021; 81170
2. 1787 – 1796 łaciński nie 33 511103/2 8021; 81170
3. 1796 – 1820 łaciński nie 34 511103/3 8021; 81170
4. 1821 – 1843 łaciński nie 37 511103/4 8022; 81170
5. 1844 – 1859 [! tylko coeme-terium separatum] łaciński nie 41 511103/5 8023; 81171
6. 1845 – 1848 [! raptularz, omnes †] łaciński nie 42 511103/6 8023; 81171
7. 1808 – 1809 polski tak 35 511103/7 8022; 81170
8. 1809 – 1810 polski tak 36 511103/8 8022; 81170
9. 1822 polski tak 38 511103/9 8022; 81170
10. 1826 – 1837 polski nie 39 511103/10 8022; 81170
11. 1838 – 1850 polski częściowo 40 511103/11 8022; 81170
12. 1851 – 1868 polski, rosyjski częściowo 43 511103/12 8024, 81171