Księgi metrykalne parafii św. Dominika w Bierzwiennej

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1729-1766, 1812-1825 2 51180…
Ochrzczonych 1719-1727, 1874-1920 8 51181…
Zaślubionych 1874 – 1921 5 51182…
Zmarłych 1877 – 1920 4 51183…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1729-1765;

∞†1729-1766

łaciński

polski 

nie 2 51180/1 808
3. Omnes * 1819-1825;

∞ 1816-1825;

† 1812-1825

łaciński tak 3 51180/2 81234; 81235

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne sygnatury Obecne

sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1719 – 1727 łaciński nie 1 51181/1 808
2. 1874 – 1879 rosyjski tak 4 51181/2 81234; 81235
3. 1879 – 1887 rosyjski tak 5 51181/3 81234; 81235
4. 1887 – 1891 rosyjski tak 6 51181/4 81234; 81235
5. 1891 – 1897 rosyjski tak 7 51181/5 81234; 81235
6. 1897 – 1904 rosyjski tak 8 51181/6 81234; 81235
7. 1904 – 1914 rosyjski tak 9 51181/7 81234; 81235
8. 1914 – 1920 rosyjski, polski tak 10 51181/8 81234; 81235

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne sygnatury Obecne

sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1874 – 1883 rosyjski tak 11 51182/1 81234; 81235
2. 1883 – 1888 rosyjski tak 12 51182/2 81234; 81235
3. 1888 – 1896 rosyjski tak 13 51182/3 81234; 81235
4. 1897 – 1908 rosyjski tak 19 51182/4 81234; 81235
5. 1908 – 1921 rosyjski, polski tak 14 51182/5 81234; 81235

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera  skorowidze ? dawne sygnatury Obecne

sygnatury

Kopie użytkowe
1. 1877 – 1890 rosyjski tak 15 51183/1 81234; 81235
2. 1890 – 1899 rosyjski tak 16 51183/2 81234; 81235
3. 1899 – 1909 rosyjski tak 17 51183/3 81234; 81235
4. 1909 – 1920 rosyjski, polski tak 18 51183/4 81234; 81235