Księgi metrykalne parafii Wszystkich Świętych w Niewieszu

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes + dowody do ∞) 1610-1612, 1617-1622, 1626-1628, 1631-1711, 1718-1898 18 5111950…
Ochrzczonych 1811 – 1812; 1816 – 1940

1945 – 1968

12 5111951…
Zaślubionych 1812, 1826 – 1940; 1945 – 1964 9 5111952…
Zmarłych 1811 – 1812; 1826 – 1930

1945 – 1967

8 5111953…
Zapowiedzi 1826 – 1833 1 5111954…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie u-żytkowe
1. Indeks: *∞† * 1610-1612, 1617-1622, 1626-1628, 1631-1645, 1647-1711, 1718-1808;

∞ 1719-1808;

† 1732-1764, 1767-1808

polski 11 5111950/1 80678
2. * i † * 1610-1612, 1617-1622, 1626-1628, 1631-1701, 1705-1711;

† 1732-1762

łaciński nie, ale → 5111950/1 12 5111950/2 80678
3. Omnes * 1702-1705, 1718-1767;

∞ 1719-1766;

† 1762-1766

łaciński nie, ale → 5111950/1 13 5111950/3 80678
4. Omnes * 1767-1785;

∞ 1767-1785;

† 1761, 1767-1785

łaciński nie, ale → 5111950/1 14 5111950/4 80678n
5. Omnes *† 1786-1809;

∞ 1786-1809, 1811

łaciński nie, ale → 5111950/1 15 5111950/5 80679
6. Omnes + dowody ∞ * 1809-1898;

∞† 1809-1861, 1868-1898

łaciński nie 16 5111950/6 80679n
7. Omnes 1809 – 1810 polski tak 17 5111950/7 80679
8. Omnes 1810 – 1811 polski tak 18 5111950/8 80680
9. Omnes 1814 – 1815 polski tak 19 5111950/9 80680
10. Omnes 1816 polski tak 20 5111950/10 80680
11. Omnes 1817 polski tak 21 5111950/11 80680
12. Omnes 1818 polski tak 22 5111950/12 80680
13. Omnes 1819 polski tak 23 5111950/13 80680
14. Omnes 1820 polski tak 24 5111950/14 80680
15. Omnes 1821 polski tak 25 5111950/15 80681
16. Omnes 1822 polski tak 26 5111950/16 80681
17. Omnes 1823 polski tak 27 5111950/17 80681
18. Omnes 1824 polski tak 28 5111950/18 80681

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1811 – 1812 polski tak 1 5111951/1 80676
2. 1816 – 1841 polski tak 2 5111951/2 80676
3. 1842 – 1870 polski tak 3 5111951/3 80676-80677
4. 1871 – 1892 rosyjski tak 29 5111951/4
5. 1892 – 1909 rosyjski tak 30 5111951/5
6. 1910 – 1914 rosyjski tak  (do 1913) 31 5111951/6
7. 1914 – 1926 rosyjski, polski tak 32 5111951/7
8. 1927 – 1940 polski tak 33 5111951/8
9. 1945 – 1946 polski tak 34 5111951/9
10. 1947 – 1953 polski tak 35 5111951/10
11. 1954 – 1961 polski tak (do 1960) 36 5111951/11
12. 1961 – 1968 polski tak 37 5111951/12

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1812 polski nie 4 5111952/1 80677
2. 1826 – 1859 polski tak 5 5111952/2 80677
3. 1860 – 1887 polski, rosyjski tak (do 1886) 6 5111952/3 80677
4. 1887 – 1909 rosyjski tak 38 5111952/4
5. 1910 – 1917 rosyjski, polski tak 39 5111952/5
6. 1918 – 1939 polski tak (do 1938) 40 5111952/6
7. 1939 – 1940 polski tak 41 5111952/7
8. 1945 – 1946 polski nie 42 5111952/8
9. 1947 – 1964 polski tak 43 5111952/9

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1812 polski nie 8 5111953/1 80677
2. 1811, 1826 – 1841 polski nie 9 5111953/2 80677
3. 1842 – 1886 polski tak (do 1885) 10 5111953/3 80677-80678
4. 1886 – 1920 rosyjski, polski tak (do 1919) 44 5111953/4
5. 1920 – 1930 polski tak 45 5111953/5
6. 1945 – 1946 polski nie 46 5111953/6
7. 1947 – 1964 polski tak 47 5111953/7
8. 1965 – 1967 polski tak 48 5111953/8

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1833 polski nie 7 5111954/1 80677