Archiwalia par. Chojne

Lp. Nazwa jednostki Daty graniczne Objętość  Język Dawne sygnatury Obecna sygnatura
1. Wykaz funduszy należnych kościołowi 1862-1865 8 str. polski 1 51037/1
2. Księga Bractwa św. Izydora 1924-1939 23 karty polski 2 51037/2
3. Księga zaopatrywania chorych w Sakramenty św. 1964-1982 18 kart polski 3 51037/3
4. Opisy kościoła, rozliczenia. Wizyty dekanalne. Korespondencja. Materiały dot. kościoła filialnego w Dąbrowie Wielkiej  1834-1979 3,0 cm polski, rosyjski, łaciński 4 51037/4
5. Kwestionariusz dot. Sanktuarium Chojne, Wycinek prasowy 1903r. 1979 6 kart

12 zdjęć

polski 51037/5